Pět let hledala matku svých adoptovaných dětí, všechny se na něco ptaly
 

Obchodní rozhodnutí

Some Extra Help

Katiein obchodní rozhodnutí jí pomohla zajistit dostatek dodatečných příjmů, aby dobře vychovávala své tři děti. Doufá, že si může najmout chůvu, aby její děti měly prospěch z další péče.

I když není pochyb o tom, že Katie je velmi zaneprázdněna výchovou tří dětí a pokrokem ve svém úspěchu v podnikání, ve svých profilech na sociálních médiích také obhajuje pěstounskou péči.