Pět let hledala matku svých adoptovaných dětí, všechny se na něco ptaly
 

Malý bratr

Katie se možná trochu zdráhala učinit toto rozhodnutí, protože neplánovala adoptovat další dítě, i když si nemohla sednout a přemýšlet o tom, že by nechala dítě samotné, zatímco se starala o své sourozence.

Cítila, že je správné přivést dítě domů a zahájit proces adopce. Katie taky neumohou dlouho, než se do něj zamilovala. Katie zavolala jacksonovi, a i když věděla, že není připravená, cítila, že by to byl dokonalý doplněk její šťastné rodiny.