Pět let hledala matku svých adoptovaných dětí, všechny se na něco ptaly
 

Hannahina matka byla nalezena

I když šance byly proti ní, Katie se rozhodla kontaktovat sociální pracovnici svého syna, která požádala, aby se postarala o Hannin případ. Po mnoha měsících hledání se jim konečně podařilo najít Hannině biologickou matku.

Je pochopitelné, že Katie byla velmi dychtivá setkat se s Hanninou biologickou matkou. Ve chvíli, kdy ji Katie uviděla, bylo jasné, že Hannina biologická matka je také Graysonova biologická matka!