Pět let hledala matku svých adoptovaných dětí, všechny se na něco ptaly
 

Na cestě naplnění

Zanedlouho Katie konečně pochopila, že mateřství je to, co hledá, aniž by to tak dlouho věděla. Graysonův příchod byl pro Katie nepopiratelně uspokojující, když toužela po vlastním synovi. Přestože uctívala všechny děti, které přivítala, žádné s ní nebyly natrvalo.

Nebylo pochyb o tom, že Grayson měl v Katiině srdci neobyčejné místo. Koneckonců, je s ní od jejích čtyř dnů. V zákulisí sociální pracovníci pevně hledali Graysonovy biologické rodiče.