Pět let hledala matku svých adoptovaných dětí, všechny se na něco ptaly
 

Více dětí

Katie položila tolik otázek, kolik mohla, a zjistila, že tato žena má ještě více dětí. Jedním z nich bylo dítě, které nebylo nahlášeno úřadu

Po projednání jejích zjištění se sociální pracovnicí bylo potvrzeno, že příjmení, které uvedla biologická matka, se shodovalo s příjmením někoho příbuzného Hannah. Katie měla nakonec více částí příběhu a mohla potvrdit své podezření.